نرم افزار فروش و حسابداری قنادی ، شیرینی فروشی و خشکبار

مبتنی بر بارکد

صندوق فروش

ارتباط با ترازوهای دیجیتال

سفارشات

نرم افزار فروش و حسابداری قنادی ، شیرینی فروشی و خشکبار

انبار و موجودی

مالی و حسابداری

فروش اینترنتی

باشگاه مشتریان

مبتنی بر بارکد

صندوق فروش

ارتباط با ترازوها

سفارشات

انبار و موجودی

مالی و حسابداری

فروش اینترنتی

باشگاه مشتریان

امکانات نوین نرم افزار ماندگار

ثبت سفارشات کیک و شیرینی و آلبوم برای قنادی در نرم افزار

در این نرم افزار تمام امور مربوط به سفارش مشتریان 5 مرحله در نظر گرفته شده است 

1- آلبوم دیجیتال کیک و شیرینی ها با دسته بندی و امکان اضافه و یا کم نمودن عکسها

2- ثبت سفارش با تمام اموری که در این مرحله باید در نظر گرفته شود مثل توضیحات مشتری در مورد دکور و محتویات کیک . زمان تحویل و شیوه تسویه 

3- در این مرحله فاکتور برای مشتری چاپ میشود که عکس کیک و تمام موارد ذکر شده در آن وجود دارد

4- سیستم یک نسخه را برای قسمت تولید ارسال مینماید این نسخه را میتوان در واحد تولید با کامپیوتر . موبایل و یا از طریق برگه چاپ شده مشاهده نمود

 5- سیستم بصورت اتوماتیک به مشتری خبر رسانی انجام میدهد و در سالهای بعد نیز از طریق پیام رسانی در جهت ترغیب مشتری به سفارش جدید اقدام مینماید.

صندوق فروش مکانیزه قنادی و خشکبار
ترازو دیجیتال متصل به صندوق فروش
بارکد اسکنر
بارکداسکنر قنادی،شیرینی فروشی و خشکبار

امروزه مکانیزه نمودن شیرینی فروشی ها با ترازوهای دیجیتال و صندوق های مکانیزه فروش اجتناب ناپذیر است.

ما در این مقاله سعی میکنیم اصول اولیه و مراحل انتخاب سخت افزار و نرم افزار مناسب را بازگو نماییم.