طراحی سایت فروش آنلاین شیرینی و آجیل

صندوق فروش

  • اتوماتیک 
  •  فروش ،برگشت از فروش 
  • گزارش فروش 
  • ارتباط با پوز های بانکی
  • گزارش صندوقداران
  • امنیت و سرعت بالا

ارتباط با ترازوهای دیجیتال

ارسال خودکار کالاها به ترازو، اعمال تغییر قیمت

انبار و مدیریت موجودی کالا

فروش، انبار و مدیریت تامین کالا، مالی و حسابداری، باشگاه مشتریان

باشگاه مشتریان

کارت خرید، تخفیفات، پروموشن، هدایا، تبلیغات و اشانتیون

سایت و فروش اینترنتی

ارتباط با نرم افزار مالی، ثبت کالا، امور مشتریان و…

مالی و حسابداری

خرید و فروش

حواله و رسید

چک و بانک

درآمد و هزینه

گزارش سود و زیان

ثبت سند دستی

ثبت سند اتوماتیک

کدینگهای مالی

صندوق فروش

ارتباط با ترازوهای دیجیتال

انبار و موجودی کالا

باشگاه مشتریان

سایت و فروش اینترنتی

مالی و حسابداری

سایت اینترنتی و سیستم فروش مجازی و آنلاین

با توجه به تغییر فرهنگ خرید در جامعه امروزی سیستم خرید غیر حضوری، مجازی که متکی بر فضای اینترنتی میباشد بسیار رشد و گسترش یافته است به همین دلیل نرم افزار ماندگار سیستم فروش اینترنتی مهیا نموده است.
در این سیستم میتوانند دارای سایت اینترنتی مختص به خود باشید که این سایت به نرم افزار ماندگار متصل و بصورت آن لاین مدیریت میگردد.
بخش فروش اینترنتی و مدیریت محتوای سایت در نرم افزار ماندگار بگونه ایی طراحی شده است که این امور بصورت اتوماتیک انجام گردد و نیازی به داشتن اطلاعات خاص برای این کار نباشد.
بخشی از امکانات به صورت خلاصه به این شرح میباشد:

معرفی کالادر سایت

که در این حالت مدیریت بعد از معرفی کالا میتواند تعیین نماید که این یا کالا در سایت نیز دیده شود و یا اجازه فروش اینترنتی ندارد

مدیریت ثبت مشتریان

افراد با مراجعه به سایت و انتخاب کالا مورد نظر بعد از ثبت نام عضو این سایت خواهند شد و میتوانند از امکانات خرید اینترنتی یا حضوری . تخفیفات . باشگاه مشتریان و… استفاده نمایند 

ثبت سفارشات

سیستم دایم موجودی کالا را  از نرم افزار دریافت مینماید و در صورت تمام شدن یک کالا آن را از حالت فروش به حالت سفارش تغییر میدهد

بعد از انتخاب کالا و ثبت سفارش توسط مشتری این سفارش سریعا توسط نرم افزار  به کاربر اطلاع داده میشود

در سیتم سفارش  کیک برای مراسم میتوانید شیرینی ها و کیکهای مختلف را در گروه های مختلف طبقه بندی نمایید و برا ی هر کدام توضیحات متفاوتی در جهت راهنمایی مشتری در جهت انتخاب مناسبتر داشته باشید حتی زمان تحویل و تووضیحات دیگر از نظر اجرای کامل سلیقه مشتری در تهیه سفارش تو سط قناد.

تسویه اینترنتی

نرم افزار ماندگار در سیستم فروش اینترنتی ارتباط مستقیم با بانکها جهت تسویه الکترونیکی در سایت را فراهم آورده است و از این رو کاربر میتواند بعد از ثبت سفارش با توجه به تنظیماتی که مدیر انجام داده نسبت به تسویه تمام و یا قسمتی از مبلغ کل فاکتور اقدام نماید.

انتقال اطلاعات از سایت فروش به نرم افزار

 اطلاعات از سایت  بصورت لحظه ایی انتقال می یابد و این انتقال اطلاعات نیازی به وجود کاربر ندارد و کاملا اتوماتیک میباشد.

این موارد تعدادی از کارهایی است که در سیستم نرم افزار ماندگار برای فروش اینترنتی مهیا میباشد 

 این سیستم فروش اینترنتی که به نرم افزار ماندگار  متصل میباشد به صورت کاملا اتوماتیک تمام امور درسیستم فروش . انبار و حسابداری سایت را کنترل و مدیریت مینماید.

توجه داشته باشید که در این حالت تمام امور موجودی کالا . تمام امور معرفی کالا . قیمت کالا وحتی عکس و توضیحات به صورت خودکار توسط نرم افزار در سایت درج و مدیریت میگرددو بعد از سفارش کالا یا دارو توسط مشتری این فروش به کاربرسیستم اطلاع داده میشود.

در صورتی که درای سایت میباشید ما میتوانیم امکان اتصال به نرم افزار  را برای شما مهیا نماییم.

 قابل ذکر است که امکان طراحی سایت و پشتیبانی توسط این شرکت وجود دارد.

مالی و حسابداری در نرم افزار قنادی و خشکبار

امکانات نوین نرم افزار ماندگار

صندوق فروش مکانیزه قنادی و خشکبار
ترازو دیجیتال متصل به صندوق فروش
بارکد اسکنر
بارکداسکنر قنادی،شیرینی فروشی و خشکبار