نرم افزار حسابداری قنادی،شیرینی فروشی،آجیل و خشکبار

شرح امکانات “نرم افزار حسابداری قنادی،شیرینی فروشی،آجیل و خشکبار” نرم افزار ماندگار برای حسابداری و انجام امور مالی قنادی و فروشگاه آجیل خشکبار که خواهان یک “نرم افزار حسابداری” جامع و یکپارچه برای قنادی یا فروشگاه آجیل میباشند. در این “نرم افزار حسابداری” قنادی و خشکبار تمام امور ورود کالا،انبار و حواله و رسید،فروش،خرید ،امور […]